Inred en bilverkstad

En bilverkstad behöver arbetsyta, bilarna ska gå att lyfta upp och dessutom måste du ha tillgång till el. Du bör också se till att det finns en bra belysning i verkstaden. På så sätt underlättas ditt arbete.

Mekaniker som håller ett däck däck på reparation garage. utbyte av vinter- och sommardäck.När du ska starta bilverkstad är det viktigt att du har en bra lokal att hålla till i. Den bör vara isolerad så att du kan arbeta i den även på vintern. I en oisolerad lokal är det också mycket olämpligt att förvara kemikalier och annat. När det gäller själva inredningen bör du se till att den tål belastningen som en bilverkstad innebär. Olja, tunga verktyg, andra vätskor med mera är sådant som sliter på inredningen. Rostfritt stål på bänkar och andra ytor är därför bra. Dessutom måste du se till att du kan arbeta med bilarna på ett säkert sätt.

”Att bara arbeta med en domkraft är inte säkert eller platseffektivt.”

Bra billyftar och gott om plats

Beroende på hur många bilar du vill kunna arbeta med samtidigt gäller det att ha tillräckligt många billyftar. Att bara arbeta med en domkraft är inte säkert eller platseffektivt. Det är inte heller speciellt bra om det är allt för trångt i bilverkstaden och det är också en sak du bör tänka på när du ska inreda den. Du bör inte placera lyftarna för tätt. Om något skulle hända så att en lyft går sönder och bilen ramlar ner kan den skada allt annat som står i närheten. Du måste också se till din ergonomi. Att arbeta med bilar sliter överlag relativt mycket på kroppen.