Ställ om från fossila bränslen med etanol

När det gäller att ställa om från fossila bränslen till alternativ som är bättre för miljön har etanolet en klar fördel gentemot andra alternativ. Allt fler uppmärksammar nu att etanol kan vara ett bra mellanled att ställa om från miljöfarlig bensin till långvarigt hållbara alternativ.

Att världen står inför klimatförändringar som i värsta fall kan få katastrofala konsekvenser har knappast undgått någon. Forskarvärlden står enad bakom slutsatsen att utsläpp som höjer atmosfärens koldioxidhalt måste minska. Bland de värsta utsläppsbovarna finns förstås bilarna. Sekab är ett svenskt företag som jobbar med förädling av etanol, ett av de idag mest tillgängliga och kanske bästa alternativen till bensin. I alla fall om du kör en bil som kan drivas på etanol eller en så kallad hybridbil som körs på el och etanol eller naturgas.

Etanolboomen under 00-talet

tankaJust etanol har varit ett relativt impopulärt alternativ under några år, efter en period av stor popularitet under 00-talet. I en artikel hos SVT konstateras att mellan 2008 och 2010 var 25% av alla bilar som såldes etanolbilar. I artikeln står också att det största skälet till etanolboomen var att etanolet subventionerades i och med ett antal politiska beslut. När boomen nådde sin peak beslutade dock politikerna att marknaden var mogen och drog tillbaka alla ekonomiska bistånd. Proppen gick då ur etanolmarknaden och folk började köpa dieselbilar och snart elbilar istället. Nu syns flera tecken på att etanolen än en gång är påväg att börja ses som ett gångbart alternativ för att snabbt sänka utsläppsnivåerna.

Etanolet är påväg tillbaka?

Ett exempel på att etanolet kan gå en ny vår till mötes publicerades förra året i Expressen. Motorgiganten Ford har nämligen än en gång börjat producera bilar avsedda att tankas med etanol. Ett annat tecken var att skatten på etanol togs bort vid årskiftet 2017-2018, även om det var en nyhet som inte fick särskilt mycket uppmärksamhet.

Varför är etanol bra?

  • Biogas anses allmänt som bättre än etanol, men det senare är betydligt bättre än bensin.
  • Etanol kan snabbare ersätta beroendet av fossila bränslen eftersom det går att blanda med vanlig bensin.
  • Etanolbilar kan köras både på så kallad E85 (etanol) och bensin.